ข่าวสารงานบุญ
1-2 มิย. 2562 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมธรรมภาวนาวัชรยานบารมี โดยพระอาจารย์ลามะจื้อไห่รินโปเช่
[14 กุมภาพันธ์ 2562 13:12 น.]จำนวนผู้เข้าชม 5093 คน
อบรมธรรมภาวนา 
โดยพระอาจารย์ลามะจื้อไห่รินโปเช่ (อ.ไวรุศมุณี องค์อารยะปภาช)
วัดวัชรมณี (สุ่ยจิงกง) ทิเบต ประธานกองบุญหมื่นฟ้า


     หลักสูตร "วัชรยานบารมี วิถีแห่งการตื่นรู้ สู่ประโยชน์เกื้อกูลในฉับพลัน"     

วันเสาร์-อาทิตย์ที่  1 - 2 มิถุนายน 2562

ณ ธรรมสถาน “ว่องวานิช ซ.พัฒนาสุข ถ.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


 

วัตถุประสงค์
1.    เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตนเองในเรื่องของจิต และวิถีจิตได้ดียิ่งขึ้น
2.    เพื่อให้เข้าใจและยอมรับในกระแสแห่งโลกวัตถุ โลกความคิด สามารถอยู่กับธรรมชาติได้อย่างเป็นสุข ด้วยจิตที่สดใส มีพลัง
3.    เพื่อนำ “พลังจิต” มาปรับใช้ในชีวิตและโลก ได้อย่างเป็นสุขทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
4.    เพื่อนำหลักการแห่งจิต ไปพัฒนาตนเองในการก้าวเดินไปสู่ “ธรรมสูงสุด” คือ การพ้นทุกข์

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1.    ยอมรับและเข้าใจตนเองในการอยู่การปรับกายในสภาวะที่สมดุลสดชื่นเป็นสุขตามวิถีจิต
2.    เข้าใจและยอมรับในการปรับตนในสภาวะอารมณ์ (ใจ+อารมณ์) อยู่ในการกระทบความคิด จิตใจ ก้าวสู่วิถีการหลุดพ้น
3.    นำหลักการเรียนรู้ พลังจิต และความสามารถในตนเองไปใช้ (จิต) ให้เป็นประโยชน์สุขแก่สังคมและโลกได้
4.    สามารถพัฒนาตนเองไปสู่ธรรมะสูงสุด คือ การพ้นทุกข์ได้

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม  :  จำนวน 80 คน

ค่าใช้จ่ายในการอบรม      : ไม่เสียค่าใช้จ่าย


วิธีการรับสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสอบถาม-สมัคร ได้ที่คุณเดช /คุณจินตนา โทร.02-755-7323

ระเบียบปฏิบัติ

 • สามารถอยู่ปฏิบัติได้ตลอดระยะเวลาการอบรมไม่มาทีหลัง กลับก่อน
 • ตื่นนอนและเข้านอนตามเวลาที่กําหนด
 • ตรงต่อเวลา
 • ติดป้ายชื่อที่อกด้านซ้ายตลอดเวลา เมื่อออกจากห้องพัก
 • รักษาความสะอาด ช่วยประหยัดไฟฟ้า น้ำประปา
 • มีความเกรงใจผู้ข้างเคียง โดยไม่กระทําการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้อื่น
 • รับประทานอาหารแต่พอสมควร ไม่มาก ไม่น้อยจนเกินไป และรับประทานด้วยอาการที่สํารวม

ข้องดเว้นของผู้ปฏิบัติ

 • งดเครื่องมือสื่อสาร, เครื่องใช้ และเครื่องเล่นไฟฟ้าทุกชนิด
 • ไม่พูดไม่คุยกับผู้อื่น ยกเว้นวิทยากร ไม่ติดต่อกับผู้ใดตลอดการเข้ารับการอบรม
 • งดสูบบุหรี่ และงดสิ่งเสพติดทุกชนิด
 • ไม่นํางานไปทําระหว่างการปฏิบัติงาน ไม่อ่าน ไม่เขียนหนังสือ ไม่ฟัง วิทยุ เทป
 • ไม่ออกนอกอาคารและสถานที่ที่กําหนด และไม่นําบุคคลอื่น เข้าไปในที่พัก
 • ไม่ซักเสื้อผ้าในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติ

การทําความเพียรของผู้ปฏิบัติ

 • ตั้งใจปฏิบัติตามแนะนําของวิทยากรอย่างเคร่งครัด
 • ทําความเพียรให้มากและต่อเนื่อง
 • สํารวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อยู่ตลอดเวลา
 • กําหนดอิริยาบถทุกอิริยาบถอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

การเตรียมของใช้

 • เสื้อผ้าเตรียมมาให้พอดีเท่ากับจำนวนวันที่มาปฏิบัติธรรม ไม่มีการซักรีดระหว่างการอบรม
 • ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว สบู่ และอื่นๆ
 • ยาประจําตัวที่จําเป็น (เฉพาะโรค)

ที่พัก:  ห้องนอนเป็นห้องปรับอากาศ มีเครื่องนอนให้

อาหาร:  มังสวิรัติ 3 มื้อ และเครื่องดื่ม เช่น น้ำชา กาแฟ ไมโล

การแต่งกาย

 • สุภาพบุรุษ สวมเสื้อสีขาว และนุ่งกางเกงขายาวสีสุภาพ ที่สามารถนั่งขัดสมาธิได้โดยสะดวก
 • สุภาพสตรี สวมเสื้อสีขาว และนุ่งกางเกงหรือกระโปรงเหนือข้อเท้า นุ่งผ้าถุง ผ้าซิ่นสีสุภาพ ที่สามารถนั่งขัดสมาธิได้โดยสะดวก
 • ไม่นุ่งกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน และกางเกงเป้าสั้นจนเปิดเผยร่างกาย
 • เสื้อผ้าไม่บาง และไม่รัดรูปหรือเปิดเผยร่างกาย ไม่สวมเสื้อไม่มีแขน แขนสั้น เอวลอย
 • ไม่สวมเครื่องประดับ ไม่ใช้น้ำหอมและเครื่องสำอาง

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ
กำหนดการ


วันแรก  วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562
08.00 - 09.00 น.    ลงทะเบียน / เก็บสัมภาระ/ รับประทานอาหาร
09.00 - 11.00 น.    ไหว้พระรับศีล/ แนะนำประวัติพระอาจารย์ เปิดอบรมปฎิบัติธรรม
11.00 - 11.30 น.    ถวายทาน พระรัตนตรัยบูชา ภัตตาหารเพล
11.30 - 13.30 น.    รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 - 15.00 น.    ธรรม
บรรยาย บุญกิริยา ทาน ศีล ภาวนา
15.00 - 15.15 น.    พักผ่อนอิริยาบท
15.15 - 17.00 น.    ธรรมบรรยาย พรหมวิหารธรรม ถาม-ตอบ
17
.00 - 18.30 น.    พักผ่อนอิริยาบท ทานอาหารเย็น สรีระกิจ
18.30 - 19.00 น.   ไหว้พระ / สวดมนต์ทำวัตรเย็น
19.00 - 21.00 น.   บรรยายธรรม พระไตรลักษณ์ ขมากรรม แผ่เมตตาจิต ถามตอบ การเจริญมนตราบำบัดกายจิต พักผ่อน


วันที่สอง วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562
06.00 - 06.30 น.    ไหว้พระ / สวดมนต์ทำวัตรเช้า
06.30 - 07.30 น.    เจริญจิตภาวนามนตราบำบัด
07.30 - 09.00 น.    รับประทานอาหารเช้า
09.00 - 10.45 น.    ธรรมบรรยาย การขัดเกลากุศลจิตแห่งตน
10.45 - 11.00 น.    
พักผ่อนอิริยาบท
11.00 - 11.30 น.    การเจริญบารมีถวายพระรัตนตรัยบูชา ภัตตาหารเพล
11.30 - 13.30 น.    รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 - 15.00 น.    ถามตอบ ไขปัญหา เจริญมนตราภาวนา พัฒนาจิต
15.00 - 16.00 น.    สรุปการอบรม ขมากรรมพระอาจารย์ ถวายอาจาริยะบูชา รับพรและของที่ระลึก ปิดการอบรม

    

ข่าวสารงานบุญ
- ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญปั้นพระเจ้าทันใจพระองค์ที่ 24 ณ วัดคุ้มครองธรรม อ.สอง จ.แพร่ วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 [14 กุมภาพันธ์ 2562 13:12 น.]
- อาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ขอเชิญคณะศรัทธาร่วมงานมุทิตาท่านลามะจื้อไห่รินโปเช่ ที่ธรรมสถานว่องวานิช [14 กุมภาพันธ์ 2562 13:12 น.]
- ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี ถวายวัดตำหนักธรรมนิมิตร (บ้านอ้อย) ณ วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 [14 กุมภาพันธ์ 2562 13:12 น.]
- ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญปั้นพระเจ้าทันใจพระองค์ที่ 23 พระเจ้าพุทธะนิมิตตังทันใจ ณ วัดดอนจันทร์ จ.สุโขทัย วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 [14 กุมภาพันธ์ 2562 13:12 น.]
- ขอเชิญร่วมบุญมหาทานบารมี จุลกฐินทอฝ้ายสายบุญ วัดนาตุ้ม วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2562 [14 กุมภาพันธ์ 2562 13:12 น.]
- 1-2 มิย. 2562 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมธรรมภาวนาวัชรยานบารมี โดยพระอาจารย์ลามะจื้อไห่รินโปเช่ [14 กุมภาพันธ์ 2562 13:12 น.]
- อาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญคณะศรัทธาร่วมงานมุทิตาท่านลามะจื้อไห่รินโปเช่ ที่ธรรมสถานว่องวานิช [14 กุมภาพันธ์ 2562 13:12 น.]
- ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2561 ณ วัดตำหนักธรรมนิมิตร (บ้านอ้อย) จ.เชียงใหม่ [14 กุมภาพันธ์ 2562 13:12 น.]
- วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญปั้นพระเจ้าทันใจพระองค์ที่ 22 ณ วัดดอนมูลโคกสิงห์คาราม อ.ลอง จ.แพร่ [14 กุมภาพันธ์ 2562 13:12 น.]
- ขอเชิญร่วมบุญมหาทานบารมี จุลกฐินทอฝ้ายสายบุญ บ้าน วัด โรงเรียน ณ วัดนาตุ้ม วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561 [14 กุมภาพันธ์ 2562 13:12 น.]
ดูทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 49
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,501
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 6,315,532
 เปิดเว็บ 01/06/2554
 ปรับปรุงเว็บ 28/05/2563
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 มีนาคม 2566
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
Copyright by กองบุญหมื่นฟ้า
7/10 หมู่ 1 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150