งานปั้นพระเจ้าทันใจ
พระเจ้าทันใจองค์ที่ 11 : พระเจ้ารวยแสนล้านสิริชัยยะทันใจ (พระเจ้ามหาเศรษฐีทันใจ) ปางจักรพรรดิ์องค์แรก
ปั้นถวายวัดห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ เมื่อวันที่ 31ธค.56 - 1ม.ค.57
1

อัลบั้มรูปอื่นในหมวดหมู่


ความคิดเห็นที่ 1
形象照
婚紗照價格
婚紗禮服
大碼婚紗
婚禮錄影
婚禮攝影
攝影工作室
寶寶攝影
寶寶寫真
藝術照
全家福照
孕婦寫真
寵物寫真
全家福照
全家福照價錢
創意全家福照
新北市全家福照
創意全家福照
家庭照
拍全家福推薦
全家福照片
全家福拍照姿勢
全家福照推薦
全家福價錢
推一下!推一下!加油呀~支持你!!
ชื่อ : ozaki399    วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 14:27 น.

ความคิดเห็นที่ 2
https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fshoppingadaptive.com

ชื่อ : alicesmile   E-mail : [email protected]    วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 10:56 น.

ความคิดเห็นที่ 3
https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fshoppingadaptive.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fshoppingbuller.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fshoppingcanal.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fshoppingcatcher.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fshoppingcrafter.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fshoppingcreativity.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fshoppingjewel.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fshoppingsearcher.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fshoppingsignature.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fshoppingvector.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Ftechnologycharm.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Ftechnologyclassy.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Ftechnologyknight.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Ftechnologyredhot.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Ftechnologyrunners.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Ftechnologysample.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Ftechnologysession.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Ftechnologyshadow.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Ftechnologysprint.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Ftechnologyturbo.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Flegalecono.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Flegalecho.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Flegalpure.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Flegalcounty.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Flegalrally.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Flegalblaster.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Flegalrex.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Flegalopplis.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Flegalover.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Flegalunder.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fhealthremarkable.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fhealthlowprice.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fhealthnorthamerican.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fhealthtopsecret.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fhealthmystical.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fhealthblod.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fhealthrainforest.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fhealthcupcake.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fhealthyrally.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fhealthyblaster.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fhomesbattle.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fhomescalculator.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fhomescollector.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fhomescolor.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fhomesfeedback.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fhomesmember.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fhomesrequest.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fhomesscapes.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fhomesvisual.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fhomeswinner.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fautomotiveclassy.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fautomotivecollections.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fautomotivehands.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fautomotivemember.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fautomotiveminer.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fautomotivenatural.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fautomotiveother.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fautomotiverequest.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fautomotiverings.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fautomotivestamp.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fbusinessamazing.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fbusinessbuller.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fbusinesscheapest.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fbusinesselectra.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fbusinesshandsome.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fbusinessmystical.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fbusinessomatic.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fbusinesspermanent.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fbusinesscellar.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fbusinesstopsecret.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Ftravelcaptive.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Ftravelconstruct.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Ftravelcreativity.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Ftraveldesigning.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Ftravelhandsome.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Ftravelnorthamerican.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Ftravelpermanent.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Ftravelremarkable.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Ftravelsurreal.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Ftraveltopsecret.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fpetclassy.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fpetmatche.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fpetiron.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fpetadaptive.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fpetkayak.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fpetarrow.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fpetbuller.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fpetsedona.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fpetmuscle.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Fpetebony.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Feducationcharte.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Feducationcollections.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Feducationcollector.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Feducationcrawler.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Feducationmarks.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Feducationnumber.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Feducationrequest.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Feducationrings.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Feducationscapes.com

https://club.panasonic.jp/member/terms/?siteId=B1&returnURL=https%3A%2F%2Feducationstamp.com

ชื่อ : alicesmile   E-mail : [email protected]    วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 10:56 น.

ความคิดเห็นที่ 4
Shopping Adaptive

Shopping Buller

Shopping Canal

Shopping Catcher

Shopping Crafter

Shopping Creativity

Shopping Jewel

Shopping Searcher

Shopping Signature

Shopping Vector

Technology Charm

Technology Classy

Technology Knight

Technology Redhot

Technology Runners

Technology Sample

Technology Session

Technology Shadow

Technology Sprint

Technology Turbo

Legal Econo

Legal Echo

Legal Pure

Legal County

Legal Rally

Legal Blaster

Legal Rex

Legal Opplis

Legal Over

Legal Under

Health Remarkable

Health Lowprice

Health Northamerican

Health Topsecret

Health Mystical

Health Blod

Health Rainforest

Health Cupcake

Health Rally

Health Blaster

Home Battle

Home Calculator

Home Collector

Home Color

Home Feedback

Home Member

Home Request

Home Scapes

Home Visual

Home Winner

Automotive Classy

Automotive Collections

Automotive Hands

Automotive Member

Automotive Miner

Automotive Natural

Automotive Other

Automotive Request

Automotive Rings

Automotive Stamp

Business Amazing

Business Buller

Business Cheapest

Business Electra

Business Handsome

Business Mystical

Business Omatic

Business Permanent

Business Cellar

Business Topsecret

Travel Captive

Travel Construct

Travel Creativity

Travel Designing

Travel Handsome

Travel Northamerican

Travel Permanent

Travel Remarkable

Travel Surreal

Travel Topsecret

Pet Classy

Pet Matche

Pet Iron

Pet Adaptive

Pet Kayak

Pet Arrow

Pet Buller

Pet Sedona

Pet Muscle

Pet Ebony

Education Charte

Education Collections

Education Collector

Education Crawler

Education Marks

Education Number

Education Request

Education Rings

Education Scapes

Education Stamp

Automotive Boulevard

Automotive Destination

Automotive Grace

Automotive National

Automotive Positive

Automotive Rule

Automotive Season

Automotive Solo

Automotive Sweet

Automotive Treats

Business Eastside

Business Ebony

Business Lowprice

Business Northamerican

Business Outer

Business Peach

Business Rainforest

Business Remarkable

Business Shuffle

Business Sunflower

Education Brite

Education Catcher

Education Collect

Education Echo

Education Envy

Education Other

Education Rater

Education Searcher

Education Strick

Education Sweet

Food Strick

Food Redhot

Food Classy

Food Readset

Food Victory

Food Ebony

Food Lastminute

Food Opplis

Food Econo

Food Charte

Health Sedona

Healthy Browser

Healthy Cache

Healthy Charte

Healthy Crawler

Healthy Dir

Healthy Econo

Healthy Opplis

Healthy Other

Healthy Rail

Home Captive

Home Lowprice

Home Nobel

Home Blaster

Home Cache

Home Formula

Home Groove

Home Omatic

Home Stamp

Home Topsecret

Legal Catcher

Legal Cheaper

Legal Cheapest

Legal Envy

Legal Oftheday

Legal Personal

Legal Pirates

Legal Shoot

Legal Strick

Legal Variety

Technology Agenda

Technology Cheaper

Technology Cheapest

Technology Commission

Technology Electra

Technology Normal

Technology Offline

Technology Platinum

Technology Soldier

Technology Variety

Travel Sunflower

Travel Guerrilla

Travel Blod

Travel Abundant

Travel Mystical

Travel Waterfront

Travel Guerilla

Travel Eastbay

Travel Shadow

Travel Color

Wedding Adaptive

Wedding Intergrity

Wedding Matche

Wedding National

Wedding Phase

Wedding Pickup

Wedding Positive

Wedding Precision

Wedding Rapid

Wedding Sprint

ชื่อ : krjohan   E-mail : [email protected]    วันที่ : 5 มกราคม 2566 22:18 น.

ข้อควรปฎิบัติในการแสดงความคิดเห็น
  • ไม่โพสคำหยาบ
  • ไม่พาดพิงผู้อื่นในทางเสียหาย
  • ไม่พาดพิงถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพรักของชาวไทย
หากตรวจพบจะทำการลบข้อความนั้นๆ ทิ้งทันที
  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 34
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,705
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 6,315,736
 เปิดเว็บ 01/06/2554
 ปรับปรุงเว็บ 28/05/2563
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 มีนาคม 2566
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
Copyright by กองบุญหมื่นฟ้า
7/10 หมู่ 1 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150