รายละเอียดบัญชีกองบุญ
บัญชีกองบุญหมื่นฟ้า
[1 กรกฎาคม 2554 12:16 น.]จำนวนผู้เข้าชม 25509 คน


วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งบัญชีกองบุญหมื่นฟ้า
เพื่อสร้างสาธารณะกุศลดังต่อไปนี้

 
1. ทำนุบำรุงพุทธศาสนสถาน ในพระพุทธศาสนา บำรุงค่าน้ำค่าไฟวัดที่ยากจนในถิ่นทุรกันดาร
2. สร้างพระพุทธรูป พระเจดีย์ พระเครื่อง สืบอายุพระพุทธศาสนา
3. สมทบกิจกรรมการปฎิบัติธรรม ในการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชนในชนบท
4. ปล่อยสัตว์ และถวายโลงศพแก่คนยาก
5. ทุนการศึกษาเด็กเรียนดีแต่ยากจนในชนบท
6. แจกโรงทาน อาหารเจ ในเทศกาลกินเจ และแจกอาหารในวันพระ
7. จัดกองกุศลโปรดสรรพชีวิต ตามคติพุทธมหายานและวัชรยาน
8. จัดบูชาเทพพรหมเป็นเทวตาพลี ผู้อภิบาลรักษาพระพุทธศาสนา

 
 


ร่วมบุญใดแจ้งชื่อ , ยอดปัจจัยได้ที่  
E-Mail : [email protected]


หรือติดต่อกองบุญได้ที่
โทร. 083-579 5836

หรือบางรายการบุญ สามารถติดต่อร่วมบุญกับทางวัดนั้นๆโดยตรง
ซึ่งกองบุญหมื่นฟ้าเป็นเพียงสะพานบุญเท่านั้น

          มีผู้สอบถามการร่วมบุญงานบุญต่างๆ มามาก ก็ร่วมกุศลตามจิตศรัทธา สบายๆๆๆ ตามเหตุ ตามกำลัง บางงานบุญก็ทำตรงที่วัดได้เลย บางงานบุญที่แผ่กว้างก็สั่งสมโมทนาร่วมกันที่กองบุญหมื่นฟ้า แจ้งชื่อ  ปัจจัยด้วย เพราะไม่อยากเป็นหนี้ใคร ทำบุญตั้งกองบุญหมื่นฟ้าขึ้นมาเพื่องานกุศลที่ทำต่อเนื่องมาตลอด และคิดว่าจะทำจนตายจากกันไปข้างหนึ่งศรัทธาก็ร่วม ไม่ศรัทธาก็ร่วมตามกำลังไป บุญใครบุญมัน กองบุญหมื่นฟ้า แค่สะพานเท่านั้นเพราะใครทำใครได้ไม่อยากมานั่งรับความสงสัย ความขุ่นมัว ความกังวล ให้วุ่นวายใจ ศรัทธา  ตามพิจารณาเทอญ

          งานบุญของกองบุญหมื่นฟ้าทุกๆ งาน สำเร็จมาด้วยจิตศรัทธาของคณะศิษย์กองบุญหมื่นฟ้า เจตนาศรัทธาร่วมกัน จึงสร้างร่วมกันมาตั้งแต่ฆราวาส  การบอกบุญทั่วไปในเว็ปนั้น บอกเอาบุญตามศรัทธาของผู้ศรัทธาแล้วแต่ ถือว่าบอกเอาบุญ เพราะบอกหรือไม่บอกเราก็ทำเองมาตั้งแต่ฆราวาสร่วมกับคณะศิษย์ที่เข้าใจและนับถือกันมา เพราะเราไม่ได้บวชมาหาสักการะ  อันชีวิตฆราวาสเราก็มีใช้และอยู่ได้เพราะเรามีเงินเดือนที่ปรึกษาบริษัทอยู่ แต่เราบวชเพราะเหตุจัดสรร ในการสร้างพระธาตุตามโบราณผู้สร้างต้องบวชตามคำแนะนำของครูอาจารย์ เงินทอง มิใช่เหตุสำคัญในการบวช สำคัญที่การวางใจสร้างให้ดีจริงๆๆๆ เป็นกุศลจริงๆๆๆ

          งานกุศลที่เราทำตลอดชีวิต ไม่ต่างจากการเป็นพระในสมมติสงฆ์ เพราะทุกอย่างสำคัญที่ใจ  แต่มีเหตุจัดสรรมา ก็ทำให้ดีตามบุญเพราะเราก็มีทางไปของเราเมื่อถึงเวลาก็ต้องไปตามทางของเรา จากบวชมาสร้างพระธาตุสานต่องานฆราวาส กับค้นพบแนวทางของครูอาจารย์และสัจจะที่รับไว้จากท่านซาลักซือ ในการสร้างกุศลบารมีอุทิศไปในสรรพชีวิตก็ต้องสานต่อไปตามที่ทำได้ สร้างกุศลผลบุญแผ่ไปให้มากที่ทำได้ ถึงเวลาไป จะเป็นการตัดสินใจของเรา เพราะทำไว้ดีไม่มีห่วงแล้ว

          โมทนาบุญทุกความดี  ขออโหสิทุกอกุศลกรรม  เรายังถือคติเดิมแต่ฆราวาส พบกันที่งานบุญเท่านั้น ไม่พบเจอใคร  ไม่บอกบุญ ไม่เรี่ยราย  ไม่วุ่นวายกับใคร ทำบุญจาริกภาวนาไปตามเหตุตามปัจจัย ร่วมบุญที่วัดที่เราตั้งกองกุศลไว้ อยากทำบุญ ยกใจเป็นสังฆะ  ถวายในพระรัตนตรัยบูชาทำร่วมกัน  หรือไปทำที่เราแจ้ง เพราะเราเป็นแต่สะพานบุญ ทำตรงๆๆ ถึงตรงๆๆ ไม่อยากเป็นหนี้ใคร ไม่อยากเป็นหนี้ขี้ปากใครให้ตกต่ำน่าสงสารด้วยผลกรรมกระทบกายวาจาใจ ไม่อยากวุ่นวายกับใครมาก มีศรัทธาที่จะทำที่ดีที่สุดเท่านั้น งานของกองบุญหมื่นฟ้าและคณะศิษย์ ก็ยังดำเนินไปด้วยบุญยิ่งทำ ยิ่งเพิ่มกำลังใจ ไม่ลด ด้วยใจ ไม่ใช่แค่วัตถุ แต่พัฒนาใจ ตราบพระนิพพานเทอญ

-- บอกบุญได้บุญ --
บอกบุญได้บุญแก่คนบุญเสมอกัน 
คือ ทาน ศีล ภาวนา
คุยกันรู้เรื่องศรัทธาพระรัตนตรัย ไม่ยึดติดตัวตนบุคคล
ยิ่งเป็นมหาบุญ บุญไม่ใช่จำนวนปัจจัย แต่อยู่ที่ความสม่ำเสมอในการฝึกใจ
บุญทานทำให้ไม่ไร้ทรัพย์ อย่าขาดกำลังใจในทาน
ปัจจัยไม่ใช่สิ่งสำคัญ เท่าใจฝึกทาน สละขัดเกลา
บวชทาน บวชศีล บวชภาวนา ฝึกทุกวัน สบายใจ
อย่าบังคับใครทำบุญ ถ้าตนยังไม่ฝึกทำจากใจ

บอกไป  บังคับไป ขุ่นมัวใจ ได้แต่บาป

โมทนาในทุกบุญกุศล
มโนรสปรารถนาใดๆ ที่เป็นกุศลจงสำเร็จโดยพลันเทอญ
โมทนาสาธุ โมทนาสาธุ โมทนาสาธุ

 รายละเอียดบัญชีกองบุญ
- บัญชีกองบุญหมื่นฟ้า [1 กรกฎาคม 2554 12:16 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
15542,
15543,
15544,
15545,
15546,
15547,
15548,
15549,
15550,

15551,
15552,
15553,
15554,
15555,
15556,
15557,
15558,
15559,
15560,

15561,
15562,
15563,
15564,
15565,
15566,
15567,
15568,
15569,
15570,

15571,
15572,
15573,
15574,
15575,
15576,
15577,
15578,
15579,
15580,

15581,
15582,
15583,
15584,
15585,
15586,
15587,
15588,
15589,
15590,

15591,
ชื่อ : mikal   E-mail : [email protected]    วันที่ : 22 เมษายน 2564 23:30 น.

ความคิดเห็นที่ 2
The passionate cosplay community has spurned an amazing All kinds of power laser Pointeramount of online content to support it. Because visuals are best way to display cosplay, much of the content is in image or video form.5000mW Laser Pointer However, there are also plenty of how-to articles on making character costumes or pieces of the costumes. For instance, if a participant wanted to create a Loki (from the Thor and The Avengers movies) costume, Lolita Bloomersthen they would not only need his clothing, but also his jewelry, weapons, armor, and helmet, depending on which version of Loki’s costume they were creating.
ชื่อ : admindfw   E-mail : [email protected]    วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 15:06 น.

ความคิดเห็นที่ 3
A laser pointer or laser pen is a small handheld device with a power source (usually a battery) and a laser diode emitting a very narrow coherent low-powered laser beam of visible light, intended to be used to highlight something of interest by illuminating it with a small bright spot of colored light.50mW Laser Pointers Power is restricted in most jurisdictions not to exceed 5 mW.The small width of the beam and low power of typical laser pointers make the beam itself invisible in a reasonably clean atmosphere, only showing a point of light when striking an opaque surface.100mW puntero láser verde Some higher-powered laser pointers project a visible beam via scattering from dust particles or water droplets along the beam path. Higher-power and higher-frequency green or blue lasers may produce a beam visible even in clean air because of Rayleigh scattering from air molecules,3000mW Laser Pointer especially when viewed in moderately-to-dimly lit conditions. The intensity of such scattering increases when these beams are viewed from angles near the beam axis. Such pointers,ticularly in the green-light output range, ar used as astronomical-object pointers for teaching purposes.
ชื่อ : admindfw   E-mail : [email protected]    วันที่ : 22 พฤษภาคม 2564 15:51 น.

ความคิดเห็นที่ 4
Con gioielleria si indica sia l'insieme delle tecniche di lavorazione dei metalli e pietre nobilieconomici earrings per ricavarne ornamenti, che gli oggetti ornamentali realizzati in un metallo prezioso, in cui di norma viene incastonata almeno una pietra preziosa, che gli oggetti della categoria. Per molti secoli metalli come l'oro utilizzati in diverse carature da 21, 18, 12, 9 o anche inferiori, High quality jewelryspesso combinati con pietre preziose, è stato il normale materiale per i gioielli, ma possono essere utilizzati altri materiali come conchiglie e altri materiali vegetali. È uno dei più antichi tipi di manufatti archeologici, con perle di 100.000 anni fatte con conchiglie Nassarius che si ritiene siano i gioielli più antichi conosciuti. Le forme di base dei gioielli variano da unaa certain magical index cosplay cultura all'altra, ma spesso sono estremamente longeve; nelle culture europee le forme più comuni di gioielleria sopra elencate sono persistite fin dall'antichità, mentre altre forme come gli ornamenti per il naso o la caviglia, importanti in altre culture, sono molto meno comuni.
ชื่อ : admindfw   E-mail : [email protected]    วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 14:04 น.

ความคิดเห็นที่ 5
Con gioielleria si indica sia l'insieme delle tecniche di lavorazione dei metalli e pietre nobilieconomici earrings per ricavarne ornamenti, che gli oggetti ornamentali realizzati in un metallo prezioso, in cui di norma viene incastonata almeno una pietra preziosa, che gli oggetti della categoria. Per molti secoli metalli come l'oro utilizzati in diverse carature da 21, 18, 12, 9 o anche inferiori, High quality jewelryspesso combinati con pietre preziose, è stato il normale materiale per i gioielli, ma possono essere utilizzati altri materiali come conchiglie e altri materiali vegetali. È uno dei più antichi tipi di manufatti archeologici, con perle di 100.000 anni fatte con conchiglie Nassarius che si ritiene siano i gioielli più antichi conosciuti. Le forme di base dei gioielli variano da unaa certain magical index cosplay cultura all'altra, ma spesso sono estremamente longeve; nelle culture europee le forme più comuni di gioielleria sopra elencate sono persistite fin dall'antichità, mentre altre forme come gli ornamenti per il naso o la caviglia, importanti in altre culture, sono molto meno comuni.
ชื่อ : admindfw   E-mail : [email protected]    วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 14:06 น.

ความคิดเห็นที่ 6
你的文章寫得很好,非常引人入勝唷,謝謝你的無私分享喔 !
形象照價格
婚紗照價格
婚紗禮服
大碼婚紗
婚禮錄影
婚禮攝影
攝影工作室
寶寶攝影
寶寶寫真
藝術照
全家福寫真
孕婦照
寵物寫真
全家福照
全家福照推薦
創意全家福照
新北市全家福照
創意全家福照
家庭照
拍全家福推薦
全家福照片
全家福拍照姿勢
全家福照推薦
全家福價錢
推一下!推一下!加油呀~支持你!!
ชื่อ : ozaki399    วันที่ : 10 กรกฎาคม 2565 10:50 น.

ความคิดเห็นที่ 7
https://forum.mabonnefee.com/post/shopping-634fb01dfe6f9e74d8a561d1

https://www.click4r.com/posts/g/6495244/shopping

https://www.mercuryforum.com/forum/off-topic-9/shopping-13500/

https://richonline.club/read-blog/75991

https://postheaven.net/4govyya2ym

https://justpaste.me/l5G71

https://www.techrum.vn/threads/shopping.667202/

https://steemit.com/shopping/@seotoolsgb/shopping

https://yamcode.com/3zq2jaonv0

https://titterbook.com/read-blog/7

https://airtok.in/read-blog/8593

https://c-sharpcode.com/thread/shopping/

https://civilqa.com/en/shopping/

https://seogb1011.cgsociety.org/m65u/shopping

https://romanibook.com/read-blog/3974

https://defol.io/william-jhone

https://community.answercart.com/1674/shopping-special-therapy-products-special-needs-equipment

https://theamberpost.com/post/shopping

https://social.kubo.chat/read-blog/5884

https://theamberpost.com/post/shopping

http://www.malaysiabrides.com/forum/topic/38831-shopping/

https://telegra.ph/SHOPPING-10-22

https://globotroop.com/read-blog/5398

https://7smabu.com/read-blog/284183

https://globotroop.com/read-blog/5399

https://writeablog.net/rbwbloduwe

https://zenwriting.net/8y5p99bahq

https://myworldgo.com/blog/45262/online-shopping-in-hole-world

https://seotoolsgb.shutterfly.com/shopping

https://hackmd.io/@0QF7vSWeQTeFNFzpWSko2g/B1_ATJEVo

https://techplanet.today/post/shopping-1

https://likefm.org/blog/shopping

https://theamberpost.com/post/shopping-1

https://seotoolsgroupbuy.hashnode.dev/education

https://www.techrum.vn/threads/education.673328/

https://sara1001.micro.blog/

https://shoppingindoe.shutterfly.com/

https://hackmd.io/@seotools/r18iqztNs

https://gotartwork.com/Blog/shopping/72820/

https://site122784047.fo.team/?forunewsid=635ce4b2a923222eabc5d07c&showitem=true

https://smarthealthadv.shivtr.com/forum_threads/3717761

https://caramellaapp.com/seotoolsgb/ecYW3G2Pg/education

https://www.soosmart.com/topic/88055.html

https://startupmatcher.com/p/wiulaimhaaas

https://beyond.life/forum/d/208991-education

https://community.opentux.cz/d/527-education

http://molbiol.ru/forums/index.php?act=ST&f=59&t=684191

http://www.ing-agronomos.or.cr/Bolsa_de_Empleo/public/job/67097/education-at-shopping/

http://molbiol.ru/forums/index.php?act=ST&f=59&t=684193

http://education11.populr.me/education

https://findaspring.com/members/edu101/

https://seotools101.bcz.com/2022/11/01/shopping/

https://www.are.na/block/18776549

https://seogb101.blogrip.com/shopping/

https://jemi.so/shopping451/posts/AU5yWAuVrzymxzNl15dA

https://www.vingle.net/posts/4929288

https://learn.acloud.guru/profile/allis101allis

https://shareyoursocial.com/read-blog/5289

https://theprose.com/post/534276/auto-mobile

https://blogs.nmit.ac.nz/showcase/question/auto-mobile/

https://pastebin.freepbx.org/view/e8f86f10

https://justetext.com/hYKfVt12F5

https://yamcode.com/jvl4f1lkwo

https://pastelink.net/f4tsy8vi

https://www.pasteonline.net/education

https://yamcode.com/fnytvjsy5h

https://tempel.in/view/0c5b847e

https://book4noon.com/read-blog/34031

https://nootheme.com/forums/users/jhone202/

https://pro.pasteshr.in/xsxrqcq5ei

https://sway.office.com/Soy1FYAIlE5QO2lF?ref=Link

https://snippet.host/idpzkt

https://estudiohenseldelavega.es/question/edu-cation/

http://onlineshop101.bravesites.com/

https://shareyoursocial.com/read-blog/5289_the-skoda-company-got-here-to-india.html

https://www.justaaa.com/topic.php?tid=366252#.Y2i-sHZBwdU

https://dwaiory-spraart-khoagy.yolasite.com/

http://news.nhisaigon.vn/question/education/

https://hallbook.com.br/blogs/65019/SHOPPING

https://comsian.net/read-blog/1448

http://molbiol.ru/forums/index.php?act=ST&f=59&t=684193

https://mypetnetwork.org/blogs/591/EDUCATION

https://serdza.de/blogs/10790/EDUCATION

https://www.saleshacker.com/community/users/sara101/profile/

https://theavtar.com/read-blog/14542

https://forum.societenumerique.gouv.fr/topic/569/shopping

https://nexyu.com/read-blog/4260

https://2guys.co.za/social/read-blog/68

https://ekonty.com/read-blog/22747

https://www.inderasempurna.com/blogs/7742/Shopping

https://legendarygamers.net/forum/index.php?thread/35-shopping/

ชื่อ : alicesmile   E-mail : [email protected]    วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 23:40 น.

ข้อควรปฎิบัติในการแสดงความคิดเห็น
  • ไม่โพสคำหยาบ
  • ไม่พาดพิงผู้อื่นในทางเสียหาย
  • ไม่พาดพิงถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพรักของชาวไทย
หากตรวจพบจะทำการลบข้อความนั้นๆ ทิ้งทันที
  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 12
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,274
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 6,315,305
 เปิดเว็บ 01/06/2554
 ปรับปรุงเว็บ 28/05/2563
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 มีนาคม 2566
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
Copyright by กองบุญหมื่นฟ้า
7/10 หมู่ 1 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150