ข่าวสารงานบุญ
ขอเชิญร่วมบุญมหาทานบารมี จุลกฐินทอฝ้ายสายบุญ วัดนาตุ้ม วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2562
[13 มิถุนายน 2562 09:40 น.]จำนวนผู้เข้าชม 7152 คน
ขอเชิญร่วมบุญมหาทานบารมี 
จุลกฐินทอฝ้ายสายบุญ บ้าน วัด โรงเรียน ณ วัดนาตุ้ม    
ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ 
 
 วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2562

 มีการสวดเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันพระ 
เพื่อถักทอผ้าสายบุญจุลกฐิน
บูชาพระธาตุเววาทะภาษีต์สะหรี๋เวียงเชียงชื่น


 

      

"ขออายุวรรณะสุขะพละ สวัสดีสิริมงคล จงมีแด่ทุกท่าน 
เจริญอริยะทรัพย์ โภคทรัพย์ ได้พัฒนาทานศีลภาวนา กุศลบารมี ตราบพระนิพพานเทอญ"  
 
กำหนดการงานบุญบารมี จุลกฐินพระรัตนตรัยบูชา
วัดนาตุ้ม ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ 
 
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562
วันดา
 
วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562
เวลา05.00น.    บวงสรวงเทวดา สาวพรหมจรรย์เก็บฝ้าย  ฟ้อนบวงสรวงบูชา
เวลา06.00น.    ไหว้พระรับศีล                      
                     พระสงฆ์สวดเบิกวัดนาตุ้ม (พระ 5 รูป)                      
                     สวดตั๋น(พระ 9 รูป)                     
                     เริ่มปั่นฝ้ายทอผ้ากฐิน
เวลา09.00น.    สวดตั๋น เทศนา พุทธาภิเษก
เวลา11.00น.    ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณร
เวลา13.00น.    สวดเบิกวัดศรีดอนคำ
                     สวดตั๋น    
                     เทศนา มหาวิบาก
เวลา17.00น.    สวดเบิกวัดโพธิ์บ้านปิน
                     สวดตั๋น   
                     เทศนา ทิพยมนต์  
 
***** กาดมั่วครัวผญ๋า ยามแลง   ขันโตก
จ๊อยซอ การแสดงของชมรมพื้นบ้านล้านนา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การแสดงของ กลุ่มแม่บ้าน  เยาวชน  โรงเรียน
ถวายบูชา สร้างจิตสำนึกสืบสานภูมิปัญญาของชุมชนร่วมกัน
โขน  ฟ้อนบวงสรวง จากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย
 
เวลา21.00น.   สวดตั๋น  เทศนา นิพพานสูตร
เวลา23.00น.   สวดตั๋น   เทศนา อานิสงค์กฐิน
                    (จุลกฐิน)
                    ปาระมีปันจั๊น 
                    คาถาพัน            
                                
 *** มีโรงทานตลอดวัน *** 
 
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562
เวลา00.01น.   ปั่นฝ้าย ย้อมทอผ้า
เวลา04.00น.   กวนข้าวทิพย์มธุปายาส
เวลา05.00น.   เก็บผ้าจุลกฐินใส่ที่บูชาหน้าพระเจ้า พร้อมปัจจัยไทยทาน สังฆทาน และบริวาร
เวลา06.00น.   สวดเบิก
                    เทศนาธรรมจักร
เวลา09.00น.   พระสงฆ์สวดตั๋น
                    ถวายทานบารมีจุลกฐิน
เวลา11.00น.   ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ญาติโยมกรวดน้ำรับพร
 
** การสวดตั๋น คือเจริญพุทธมนต์พระปริตร ทุกบทแบบลานนา

 
คำไหว้
พระเจติยะรัตนะวัชระมณีธาตุบูชา
(พระธาตุเววาทะภาษีต์ สะหรี๋เวียงเชียงชื่น)
วัดนาตุ้ม เมืองลอง จังหวัดแพร่

ตั้งนะโม ๓ จบ
แล้วว่า
 
พุทธะคุณณังอนันตัง
พุทธะคุณณังอปมาโณ
อปมาโณพุทโธ  สูญโญพุทธัง
พุทธานุสติอะระหังพุทโธ
โสธายะพุทธัง
นิพพานัง ปรมัง สุขัง
อมละวะจะยะสะวาหุม
(๙ จบ)
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก ที่บูชา ที่ตั้งมั่น
ขอลมหายใจของข้าพเจ้า มีในพระพุทธเจ้า ตราบพระมรรคผลนิพพาน
ขอคุณพระพุทธเจ้ารักษาข้าพเจ้า สิทธิทุกประการเทอญ
อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญอริยะทรัพย์ โภคทรัพย์ บุญกุศลบารมี
ตราบมรรคผลนิพพานเทอญ
 
พระลามะจื้อไห่รินโปเช่
กองบุญหมื่นฟ้า และคณะศิษย์
ศรัทธาวัดนาตุ้ม เมืองลอง
สร้างถวายเป็นพระรัตนตรัยบูชา สืบพระพุทธศาสนา
ขอบิดามารดา ญาติกา ผู้มีคุณ สรรพชีวิตจงมีแต่สุขสันติ ตราบมรรคผลนิพพาน

สร้างฐานพระธาตุเก้าห้อง
อังคาร ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
บรรจุฐานพระธาตุ
งานจุลกฐินสามัคคี พระรัตนตรัยบูชาทานบารมี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

ถวายพระธาตุ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ขอสรรพชีวิตเป็นสุขเทอญ

นิพพานังปรมังสุขัง
ร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดนาตุ้มโดยตรง
ธนาคาร กรุงไทย สาขาลอง
เลขที่ 513-1-00765-8
ชื่อ วัดนาตุ้ม

หรือติดต่อร่วมบุญได้ที่
พระครูบุณยาภิชัย (วิชัย อภิปุญโญ) เจ้าอาวาสวัดนาตุ้ม 
ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ 
​โทร 086-179-3457 
เพื่อขอรับใบอนุโมทนาบัตร


ข่าวสารงานบุญ
- ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญปั้นพระเจ้าทันใจพระองค์ที่ 24 ณ วัดคุ้มครองธรรม อ.สอง จ.แพร่ วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 [13 มิถุนายน 2562 09:40 น.]
- อาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ขอเชิญคณะศรัทธาร่วมงานมุทิตาท่านลามะจื้อไห่รินโปเช่ ที่ธรรมสถานว่องวานิช [13 มิถุนายน 2562 09:40 น.]
- ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี ถวายวัดตำหนักธรรมนิมิตร (บ้านอ้อย) ณ วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 [13 มิถุนายน 2562 09:40 น.]
- ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญปั้นพระเจ้าทันใจพระองค์ที่ 23 พระเจ้าพุทธะนิมิตตังทันใจ ณ วัดดอนจันทร์ จ.สุโขทัย วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 [13 มิถุนายน 2562 09:40 น.]
- ขอเชิญร่วมบุญมหาทานบารมี จุลกฐินทอฝ้ายสายบุญ วัดนาตุ้ม วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2562 [13 มิถุนายน 2562 09:40 น.]
- 1-2 มิย. 2562 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมธรรมภาวนาวัชรยานบารมี โดยพระอาจารย์ลามะจื้อไห่รินโปเช่ [13 มิถุนายน 2562 09:40 น.]
- อาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญคณะศรัทธาร่วมงานมุทิตาท่านลามะจื้อไห่รินโปเช่ ที่ธรรมสถานว่องวานิช [13 มิถุนายน 2562 09:40 น.]
- ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2561 ณ วัดตำหนักธรรมนิมิตร (บ้านอ้อย) จ.เชียงใหม่ [13 มิถุนายน 2562 09:40 น.]
- วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญปั้นพระเจ้าทันใจพระองค์ที่ 22 ณ วัดดอนมูลโคกสิงห์คาราม อ.ลอง จ.แพร่ [13 มิถุนายน 2562 09:40 น.]
- ขอเชิญร่วมบุญมหาทานบารมี จุลกฐินทอฝ้ายสายบุญ บ้าน วัด โรงเรียน ณ วัดนาตุ้ม วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561 [13 มิถุนายน 2562 09:40 น.]
ดูทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,262
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 6,315,293
 เปิดเว็บ 01/06/2554
 ปรับปรุงเว็บ 28/05/2563
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 มีนาคม 2566
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
Copyright by กองบุญหมื่นฟ้า
7/10 หมู่ 1 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150